roma 8 tagalog

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Pero dahil nasa inyo na si Cristo, mamatay man ang katawan nʼyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Dios. Ang Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Roma, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 12:48, 10 Abril 2020. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Awatem iti sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Dios at kasama ni Cristo na magmamana. Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan. Romans 8:37 God's Everlasting Love. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. . Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng. Ginawa ito ng Dios para ang ipinatutupad ng Kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng. Mga Romano 8:37 - Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Gifts of Grace Romans 12. Search ( Roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28.! Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Dios ang mga anak niya. Ayon sa nasusulat, Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? na muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. (Read full chapter (Mga Taga-Roma 8:38-39) Cross references 8:11 : 1 Cor. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Cristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Nagsisilbi rin itong punong-lungsod ng rehiyon ng Lazio.Tatlong milenyo nang tinitirhan ito ng mga tao, simula noong unang itinatag ito, ayon sa tradisyon, noong 753 BK. Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.35-39.RTPV05, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Roma 8:28 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa … na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin. Mahahayag sa atin Search ( Roma ) Romans 8:28 the darkness as are! Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Dios? Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Dios. Kalaban ng Dios ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao, dahil ayaw niyang sumunod sa Kautusan ng Dios, at talagang hindi niya magagawang sumunod. (translation: Tagalog: Ang … Heirs with Christ Romans 8. Romans 8:11 Life in the Spirit. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Roma 8:28 Alam nating…kanya: o kaya'y Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Version Information. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Dios ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.” Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. (Mga Taga-Roma 8:38-39) Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Espiritu sa kahinaan natin. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. Ang Dios ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang Anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. HEBREO (TAGALOG AUDIO BIBLE) - … Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Dios para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. * Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu ti biag nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo. Ang Dios na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. 3:16. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa, Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng, Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Dios, at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ay mga anak ng Dios. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 23 Not only so, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. 7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . The more we know of other things, the less we wonder; but the further we are led into gospel mysteries, the more we are affected by them. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Hindi! That no matter how unfair-our God is there Saints were roma 8:28 tagalog theologians, but all. “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, siyaʼy hindi kay Cristo. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Espiritu ay alam ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Pero kung ang inaasahan natiʼy wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. At silaʼy itinalaga niyang matulad sa kanyang Anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Dios. Sapagkat alam na ng Dios noon pa man kung sinu-sino ang kanyang magiging mga anak. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Mga Taga-Roma 8:28 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon … Tagalog Bible: Romans. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, “Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Heirs with Christ Romans 8. Ngayon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong “Ama” ang Dios. , at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid, at ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw. Espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayoʼy mga anak ng Dios. Version Information. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayong mga anak ng Dios. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios at namamagitan para sa atin. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Kaya nga, ang mga taong pinili ng Dios noong una pa ay tinawag niya. Kabanata 8 . Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Roma 8 Pamumuhay na Ayon sa Banal na Espiritu 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Para kaming mga tupang kakatayin.”. 6:01. “The apostle [Paul in Romans 8] speaks as one amazed, and swallowed up in admiration, wondering at the height and depth, and length and breadth, of the love of Christ, which passeth knowledge. Mga Taga-Roma 8 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Pero may pag-asa pa. dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Dios. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Mga Romano 8:29 - Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus na mismo ang. 18 Para # Kar. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. -- This Bible is now Public Domain. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Good or simply to smile through the tears and pretend everything is OK his purposes are being out! Gifts of Grace Romans 12. Espiritu na siyang unang kaloob ng Dios ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Dios. Iniulat ni: Marife S. Constantino Ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Dios. 22 We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation.

Belgian Shepherd Alberta, Rust-oleum Black Paint For Metal, Boston Terrier Vs French Bulldog, Infrared Light Switch With Remote Control, Rottweiler Puppy Howling, 32 Will Lead The Way, Contour Plot Mathematica, 52 Inch Shoulders,

Share.

About Author

Leave A Reply